Hoe kun je halal goed consumeren?

Halal eten is veel meer dan een eenvoudige consumptiepraktijk: het is de naleving van een goddelijk gebod. Daartoe moeten alle actoren in de verschillende sectoren een nauwkeurige procedure volgen. De consument speelt echter ook een rol…
  1. Home
  2. Consumentengids

Definitie

Het woord halal (Arabisch: حلال [ḥalāl], toegestaan; wettig)

De term halal is een begrip dat voortkomt uit de islamitische schriftuurlijke bronnen: de Koran en de Soenna.

Het bepaalt wat geoorloofd en toegestaan is in het leven van een moslim. Het staat tegenover “Harâm” dat verwijst naar wat verboden is.

Halal is een middel en een voorwaarde voor de weg naar de Schepper en is daarom van fundamenteel belang voor moslims.

De begrippen halal en harâm hebben betrekking op verschillende aspecten van het leven van een moslim, waaronder zijn of haar dieet.

Voedsel in de Islam

“De dode dieren, het bloed, het varkensvlees, alles wat gedood is onder het aanroepen van een andere naam dan die van God, dieren die verstikt zijn, bedwelmd, gedood door een val of door een slag van de hoorn; die door een woest beest gesneden zijn, tenzij jullie ze gezuiverd hebben door ze te laten bloeden; wat op de altaren van de afgoden verteerd is; dat alles is jullie verboden. Verdeel ze niet onder elkaar door de pijlen te raadplegen, want dat is onrechtvaardigheid. Wanhoop wacht hen die uw godsdienst hebben verloochend; vrees hen niet, vrees mij.

Koran (Soera 5 De Gediende Tafel (Al-Maidah), vers 3).

Per definitie wordt al het voedsel van niet-dierlijke oorsprong als halal beschouwd, met uitzondering van bedwelmende producten zoals wijn, schadelijke producten zoals vergif, hallucinerende producten zoals drugs, onreinheden zoals bloed en producten die een van deze als additief bevatten, zelfs in kleine hoeveelheden.

Legaal vlees (Halal)

Vlees (Halal) dat voor de moslim wettig is om te consumeren is vlees afkomstig van een wettig en islamitisch verantwoord dier dat volgens de beginselen van de islam aan God de Almachtige is geofferd.

Zie onze juridische en religieuze referenties

Het werk dat de ARGML in de loop der jaren heeft verricht, kan alleen succesvol zijn als de consument zelf een belangrijke speler op de markt wordt. Iedereen moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheden en rechten als het gaat om halalconsumptie.

Hoe eet je halal?

Maatregelen die de consument moet nemen

Actie 1

Vraag

eisen dat de distributeur producten verkoopt die door een onafhankelijke, voor haar integriteit en betrouwbaarheid erkende organisatie zijn geïnspecteerd en als halal gecertificeerd.

Ook nu nog worden te veel producten met een dubieuze halal-certificering voor consumptie aangeboden, waarvan sommige zelfs helemaal geen certificering hebben en genoegen nemen met een “folkloristisch en exotisch” halal-etiket, of met afbeeldingen die aan de Arabisch-islamitische cultuur doen denken. Veel van deze producten zijn alleen in naam halal.
Verantwoordelijkheid nemen

Neem verantwoordelijkheid en denk kritisch na bij het kiezen van halalproducten.

De opdracht van de Halal-certificeringsinstanties bestaat erin een ritueel controlesysteem voor de industrie voor te stellen en toe te passen. Het is dan aan de consument en de consumentenverenigingen om een onderscheid te maken tussen een echt halal product en een ander product. Door een betrouwbare en strenge certificering aan te bieden, geven wij de moslimconsument toegang tot echte halalproducten.

Actie 2

Actie 3

Wees waakzaam.

Afzien van het consumeren van twijfelachtige producten

Wanneer u weet dat een product dubieus is, is het absoluut noodzakelijk dat u de distributeur (slager of supermarkt) op de hoogte brengt en het product niet koopt, zodat het uiteindelijk uit de handel wordt genomen.
Geïnformeerd worden

Leer over de praktijken van fabrikanten en Halal controle- en certificeringsinstanties.

Sommigen menen bijvoorbeeld dat het volstaat om een erkende rituele offeraar bij de slachtplaats te hebben, of een “moslim” of “Noord-Afrikaanse” medewerker om het halal-karakter van het eindproduct te certificeren. In werkelijkheid vinden veel operaties plaats na het slachten, en is er drastisch toezicht nodig. Dit strenge controlesysteem brengt extra kosten voor de fabrikant met zich mee, en sommigen zijn dan geneigd hun klanten producten tegen minimale kosten aan te bieden, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de controle en de keuze van de organisatie.

Actie 4

Actie 5

Uw rechten doen gelden

Je organiseren in een consumentenvereniging om je rechten te laten gelden.

Twijfels over een additief?

Stel een vraag aan onze vereniging

Consumenteninformatie

Te vermijden additieven

Het voedsel dat we eten bevat vaak verschillende additieven. Zij worden voluit of in overeenkomstige nummers (Europese nummering) op de verpakking vermeld. Sommige daarvan zijn van dierlijke oorsprong (niet halal gecertificeerd) en mogen niet worden geconsumeerd:

E 120: (kleuring) Cochenillerood (insect)
E 441, E 485, E 542: Gelatine

Opmerking: Gelatine is een eiwit dat wordt verkregen door de inwerking van heet water (hydrolyse) op het collageen van dierlijk weefsel van uitsluitend varkens of runderen. Plantaardige gelatine bestaat niet.

De volgende additieven kunnen van plantaardige of dierlijke (niet-halal gecertificeerde) oorsprong zijn. Neem contact op met de consumentendiensten om hun herkomst te controleren. Als zij niet duidelijk als van plantaardige oorsprong worden geïdentificeerd, moeten zij worden vermeden. Waarschuwing: verwar “gelatine”, die van dierlijke oorsprong is, niet met “geleermiddelen”, die van plantaardige oorsprong zijn, zoals: johannesbroodpitmeel, carrageen, maïs- of rijstzetmeel.

E 322
Lecithinen (behalve sojalecithine, die van plantaardige oorsprong is)

E 470
Vetzuurzouten

E 471
Mono- en di-glyceriden van vetzuren
E 472
Azijnzuuresters van diglyceriden van vetzuren
E 473
Sucroesters van vetzuren
E 474
Sucro-glyceriden van vetzuren
E 477
Propyleenglycolesters van vetzuren

Consumenteninformatie

Halal consumeren met de ARGML

Het is de plicht van de organisaties die op de “halalmarkt” aanwezig zijn om de moslimconsument te ondersteunen en te begeleiden op de weg naar een transparante en veilige halalconsumptie.

De ARGML is dagelijks betrokken bij de consumenten door verantwoordelijkheid te nemen voor de rituele controle en de halal-certificering van producten. Door deze opdracht niet te delegeren aan onafhankelijke bedrijven kan de ARGML de volgende verbintenissen nakomen:

N

Permanente controle van alle stadia van de productontwikkeling (van slacht tot eindverpakking)

N

Naleving van de strengste islamitische beginselen

N

Professionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid

N

Transparantie en informatie

De procedure downloaden

ARGML Halal controle- en certificatieprocedure in pluimveeslachterijen

Wat is electronarcose?

Elektronarcose is een proces voor het verdoven van slachtpluimvee. Er wordt gebruik gemaakt van een bassin met licht geëlektrificeerd water waar het aan de ketting hangende pluimvee doorheen loopt vóór het slachtstation.

Uw garanties dankzij het ARGML-logo

Alles over de garanties die het ARGML-logo op een product biedt

Als erkend Halal-certificeringsorgaan heeft onze vereniging de plicht een streng ritueel controlesysteem voor de industrie voor te stellen en toe te passen, met talrijke controlestadia.

Het is dan aan de consument en de consumentenverenigingen om een onderscheid te maken tussen een echt halal product, dat alle garanties van de certificering biedt, en een ander product.

Bij de aankoop moet de moslimconsument vooral letten op de certificering op het product. Zo kan een etiket met een gestileerde halalverklaring of afbeeldingen die doen denken aan de Arabisch-islamitische cultuur nooit als een betrouwbare garantie worden beschouwd. Het aanbrengen van een logo (etiket of andere elementen van traceerbaarheid) van een halal-certificeringsorgaan dat erkend is voor zijn integriteit, zijn permanente striktheid en zijn ernst blijft onontbeerlijk.

Bij twijfel over de halal-certificering van een product moet de consument het initiatief nemen om contact op te nemen met de certificeringsinstantie die haar logo op de verpakking heeft aangebracht, om te vernemen welke halal-garanties bij de aankoop van dit product worden geboden (slachtmethode, controle, traceerbaarheid, enz.).

De aanwezigheid van een certificeringslogo is niet voldoende, u moet nagaan wat de certificeringsinstanties doen en niet aarzelen hen vragen te stellen. Sommige producties vereisen de aanwezigheid van controleurs bij elk stadium en permanente controle.

De verbintenissen van de ARGML

Verantwoordelijkheid

De inspecteurs van de ARGML moeten ervoor zorgen dat alle toepasselijke voorschriften worden nageleefd om aan de verwachtingen van de consument te voldoen.

Permanente controle

In alle productiestadia zien ARGML-inspecteurs erop toe dat de procedures worden gevolgd.

Naleving van de strengste islamitische beginselen

De moslimgemeenschap toegang bieden tot betrouwbaar voedsel dat wordt geproduceerd volgens de in de heilige teksten vastgelegde rituelen.

Professionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid

Gekwalificeerde professionals die zich kunnen ontwikkelen in een steeds complexere context van de voedingsindustrie.

Transparantie, informatie

De ARGML werkt dagelijks aan het begeleiden en informeren van consumenten over de gereguleerde productieprocessen van halal-certificering.

Onder de morele verantwoordelijkheid van de Grote Moskee van Lyon

De ARGML is een vereniging die in 1995 door de Grote Moskee van Lyon is opgericht om moslimconsumenten toegang te geven tot producten die in overeenstemming zijn met hun religieuze ethiek. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lyon, binnen de muren van de Grote Moskee.

Halal nieuws in Frankrijk en in de wereld

Wat is “haram”?

Harām (حرام, harām) is een Arabisch bijvoeglijk naamwoord dat in de islam alles beschrijft wat volgens de sharia "verboden, onschendbaar, heilig" is. In zijn dubbelzinnigheid komt het nog het meest overeen met het begrip taboe in het...

Volg ons op Instagram!

Word lid van de ARGML gemeenschap om ervoor te zorgen dat moslims halal consumeren.

Adres

ARGML, 146 Boulevard Pinel 69008 Lyon

Telefoon

+33 (0)4 78 78 18 05

E-mail

argml @ mosquee-lyon.org

Openingstijden (UTC/GMT +1)

Ma t/m vr: 9.00-17.00 uur

Stuur ons een bericht

15 + 11 =